Privacybeleid van Adri-Cool

Adri-Cool BV heeft haar maatschappelijke zetel op het adres Renbaanstraat 6, 9810 Nazareth, België en heeft als Ondernemingsnummer BE 0464.314.056.

Adri-Cool hecht veel belang aan de bescherming van persoonsgegevens en wil dat u als klant of potentiële klant een goed beeld krijgt van de manier waarop wij uw persoonsgegevens verzamelen, gebruiken en verwerken.

Deze Privacy Policy is opgesteld conform de meest recente GDPR-wetgeving van 25 mei 2018. Wij vragen u dat u deze Privacyverklaring aandachtig leest, gezien het belangrijke informatie bevat over hoe uw persoonsgegevens worden verwerkt en waarvoor. Door het meedelen van uw persoonsgegevens verklaart u kennis te hebben genomen van deze Privacy Policy en gaat u er eveneens mee akkoord, alsook met de verwerking zelf.
De verwerkingsverantwoordelijke voor de persoonsgegevens is Kevin Naudts, te bereiken via volgende contactgegevens:

Adri-Cool BV
Gontrode Heirweg 136
BE-9090 Melle
Tel: 09 380 36 22
GSM: 0492 27 79 62


De persoonsgegevens die wij verwerken

We verwerken de persoonsgegevens die u ons vrijwillig verstrekt, meer bepaald uw naam, voornaam, firmanaam, adres, e-mailadres, telefoonnummer, informatie ivm uw facturatiegegevens en uw social media platforms. Uw persoonsgegevens worden in de eerste plaats gebruikt in het kader van onze samenwerking, meer bepaald voor de uitvoering van de overeengekomen diensten en voor facturatiedoeleinden.

Hoe gaan wij om met uw persoonsgegevens

Adri-Cool gaat uiterst zorgvuldig om met uw persoonsgegevens en leeft de wettelijke regels rond de bescherming van persoonsgegevens zo goed mogelijk na. Hiervoor trachten wij de nodige technische en organisatorische maatregelen te voorzien, zodat uw persoonsgegevens beschermd zijn en zodat voorkomen wordt dat diefstal, misbruik en onbevoegde toegang, verstrekking, wijziging en vernietiging van uw informatie kan plaatsvinden.

Persoonsgegevens, die via het contactformulier op de website worden verkregen, worden automatisch verwerkt. Zo kan u bv een automatisch antwoord krijgen in uw mailbox. Dit antwoord is enkel informatief naar u naar aanleiding van een vraag.

Adri-Cool doet voor bepaalde diensten beroep op externe verwerkers. Dit betreft onder meer onze IT-leverancier, onze softwareleverancier, onze website-host, onze boekhouder, …

Aangezien deze dienstverleners in aanraking kunnen komen met uw persoonsgegevens, sluit Adri-Cool met bedrijven die uw gegevens verwerken in haar opdracht een verwerkersovereenkomst af om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens.

Het gebruik van cookies

Daarnaast verzamelen we ook automatisch gegevens over het gebruik, toegang of interactie met onze website door middel van cookies (Google Analytics). De cookies die we gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en voor uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren.

Adri-Cool gebruikt alleen technische en functionele cookies, alsook analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie, die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser, verwijderen.

logo Adri Cool
Contact

Adri-Cool bv
09/380 36 22
info@adri-cool.be
Erkenningsnummer: KOEL/AIB/B_117

Ligging

Gontrode Heirweg 136,
9090 Melle
BE 0464 314 056